Darba Samaksas Organiz Cija, Uzskaite Un Anal Ze Lauku Pamatskol Liepi a Svetlana

ISBN: 9783639829693

Published: April 8th 2014

Paperback

68 pages


Description

Darba Samaksas Organiz Cija, Uzskaite Un Anal Ze Lauku Pamatskol  by  Liepi a Svetlana

Darba Samaksas Organiz Cija, Uzskaite Un Anal Ze Lauku Pamatskol by Liepi a Svetlana
April 8th 2014 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 68 pages | ISBN: 9783639829693 | 9.13 Mb

Darba samaksa un ar to saist t s izmaksas iest d ir viens no galvenajiem izdevumiem. Pa vald bas bud eta iest d darba samaksu uzskaita, klasific jot p c bud eta izdevumu atbilsto m ekonomisk m kategorij m - atl dz bas sast v uzskaita atalgojumu unMoreDarba samaksa un ar to saist t s izmaksas iest d ir viens no galvenajiem izdevumiem. Pa vald bas bud eta iest d darba samaksu uzskaita, klasific jot p c bud eta izdevumu atbilsto m ekonomisk m kategorij m - atl dz bas sast v uzskaita atalgojumu un darba dev ja valsts soci las apdro in anas oblig tas iemaksas, k ar pabalstus, kompens cijas u.c.

P t juma m r is ir izanaliz t darba samaksu sist mu, ar t m saist t s izmaksas un to uzskaiti lauku pamatskolas gr matved b .Enter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Darba Samaksas Organiz Cija, Uzskaite Un Anal Ze Lauku Pamatskol":


pennfloodconsulting.com

©2012-2015 | DMCA | Contact us