Home » Batıya Göçün Sanatsal Evreleri by Doğan Kuban
Batıya Göçün Sanatsal Evreleri Doğan Kuban

Batıya Göçün Sanatsal Evreleri

Doğan Kuban

Published 2009
ISBN : 9789944885614
Paperback
382 pages
Enter answer

 About the Book 

Türk sanatının, yüzyıllar içinde Asya bozkırlarından başlayıp batıya, Anadoluya ve Balkanlara süren göçe paralel olarak evrilişinin kesintisiz bir hikayesi...Geniş bir coğrafi mekana ve yüzyıllara yayılan bu uzun hikaye, çoğu zaman coğrafi bölgelerMoreTürk sanatının, yüzyıllar içinde Asya bozkırlarından başlayıp batıya, Anadoluya ve Balkanlara süren göçe paralel olarak evrilişinin kesintisiz bir hikayesi...Geniş bir coğrafi mekana ve yüzyıllara yayılan bu uzun hikaye, çoğu zaman coğrafi bölgeler ya da farklı kültürel-siyasal gelenekler çerçevesinde ele alınır. Batıya Göçün Sanatsal Evreleri, tarihöncesi bozkır toplumlarının sanat geleneklerinden başlayarak Orta Asya, Timurlu ve Selçuklu sanatlarını, batıya süren uzun göçün süreklilik gösteren aşamaları olarak ele alıyor. Bozkır toplumlarının, başta Çin olmak üzere yerleşik toplumların yaratılarıyla- Timurlu sanatının Hint ve İran tarzlarıyla- Anadolu-Türk sanatının Ortadoğu gelenekleriyle girdiği etkileşimin çarpıcı bir tablosunu çiziyor. Aynı sanat geleneğinin, her yeni coğrafyada, bir öncekine benzemeyen toplumsal, ekonomik ve dinsel gelenekler zemininde nasıl yeni biçimler ve tarzlarla yeşerdiğinin hikayesini çizimler, planlar, haritalar ve fotoğraflar eşliğinde okumak için...